Fakta og informasjon

Laksens livssyklus

Bilderesultat for laks

Litt om laksens livssyklus – fra rogn og gjennom de ulike livsstadiene til ferdig matfisk.

Lakseproduksjon/havbruk og marked

Brown Fish Fillet on White Ceramic Plate

Med dype fjorder, utallige øyer og en av verdens lengste kystlinjer har Norge svært gode forutsetninger for å drive med havbruk. Norskekysten har også ideel søtemperatur for oppdrett av laks. Norge er en fiskerinasjon med lange tradisjoner for å høste

Laksefôr og fiskefôr

Relatert bilde

Laksefôr består av protein, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler og pigment. Omtrent halvparten av ingrediensene i fôret kommer fra planteriket (vegetabilske), mens resten kommer fra havet.

Miljø og bærekraft

Bilderesultat for nesfossen

De kystnære områdene utgjør et stort potensial for sjømatproduksjon og det er viktig at denne produksjonen skjer innenfor hva miljøet tåler, uten å påføre omgivelsene uakseptable skadevirkninger. Den norske havbruksnæringen og norske myndigheter tar miljøutfordringene på alvor og har et felles ansvar for å sikre at produksjon skjer på en miljømessig bærekraftig måte.

Produksjon og marked

Bilderesultat for nesfossen

 Med dype fjorder, utallige øyer og en av verdens lengste kystlinjer har norge svært gode forutsetninger for å drive med havbruk. Norskekysten har også ideel søtemperatur for oppdrett av laks. Norge er en fiskerinasjon med lange tradisjoner for å høste av havets ressurser og havbruk gjør det mulig å tilby sjømat uavhengig av de sesongmessige variasjonene til de tradisjonelle fiskeriene.

Om det er noe du ikke finner svar på, kan du kontakte oss på epost eller telefon. Vi svarer deg så for vi kan.