Laksens livssyklus 

 

Litt om laksens livssyklus – fra rogn og gjennom de ulike livsstadiene til ferdig matfisk.

Rogn
Oppdrettsprosessen består av flere  ulike faser og tar til sammen to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig spiseklar laks. Prosessen starter ved utvelgelse av den beste stamfisken etter kriterier som vekst og farge. Rogn strykes fra hunnlaksen og befruktes med melke fra hannlaksen. Deretter legges rognen på rister i karfor klekking.

Yngel
Laksens livssyklus starter i ferskvann og rognen ligger til klekking i ca 60 dager ved 8 ºC  før den klekkes. Etter klekking får yngelen næring gjennom en sekk på magen og kalles på dette stadiet derfor for plommesekkyngel. 4-6 uker etter klekking kan yngelen begynne å ta til seg næring fra fôr og den flyttes da gjerne til et større kar.

Parr
I denne fasen kalles yngelen gjerne for parr. På dette stadiet har yngelen typisk mørke merker langs siden som kaller parr-merker og yngelen er enda ikke tilpasset et liv i sjøen. Vaksinering og sortering er viktig og stabil vannkvalitet og renhold er av stor betydning gjennom hele prosessen.

Smolt
Den siste tiden før levering fra settefiskanlegget tilpasses yngelen til et liv i sjøen. Denne prosesen kalles smoltifisering, og etter 10–16 måneder i ferskvann er laksen klar for neste trinn i syklusen, et liv i saltvann. Den veier fortsatt ikke mer enn 60–120 gram. Smolten fraktes til anlegg i sjøen med brønnbåt. Under transporten økes saltinnholdet i vannet gradvis for å tilvenne smolten til livet i sjøen.

Matfisk
Laksen holdes i merder langs norskekysten i ca 18 måneder. Når fisken har en vekt på 4–6 kilo er den klar for slakting. Laksen fraktes med brønnbåt til slakteriet der den blir sløyd, pakket og sortert etter størrelse og kvalitet. Så går veien videre enten til foredling i Norge, til fiskebutikken, eller med bil eller fly til 100 land verden over.

 

EnglishNorwegian