Hendingar og prosjekt

 Vaksinering av smolt

Sommaren 2021 vart dei gamle vaksineringsmaskinene erstatta av
nye heilautomatiserte Lumic-maskiner

Levering av smolt 

På Nesfossen har me gode kaiforhold og kan ta inn store båtar

Oppgradering av anlegget med betre rømmingsbarrierar i 2017 – 2018

Det har blitt investert mykje i å oppgradere anlegget på Nesfossen

Reinse- og slambehandlingsanlegg for avløpsvatn bygd i 2015 – 2016

Her kan du lese om reinseanlegget som er i bruk på Nesfossen

Årets bedrift 2015

Nesfossen Smolt AS vart kåra til årets bedrift i Nordhordland for året 2015 

Utbygging av anlegget i 2014 – 2015

Sjå bilde frå utbygginga med mellom anna nye kar og ny kai

EnglishNorwegian