Her ser du vår fullautomatiske vaksineringsmaskin.

Maskina kan stikke intramuskulært og i buk samtidig.

Maskina er utstyrt med individbasert bedøver, eit system som vart nominert til Fiskevelferdsprisen i 2021.

To moderne maskiner frå Lumic, med til saman fire bedøvingssløyfer og tolv kanalar med bl.a. automatisk tilpassing av stikkpunkt etter fiskestørrelse, vaksinerer fiskane både skånsamt og effektivt.

Desse maskinene kan injisere opp til tre ulike vaksinar samtidig, i buken og ev. ryggen på fiskane, og er dessutan laga slik at ein kan sortere fiskegruppene i inntil tre størrelsar i den same arbeidsoperasjonen.

I kombinasjon med nødvendig innsats av våre flinke og dedikerte arbeidarar i vaksineringsteamet – med kontinuerleg styring og kontroll av prosessen, sikrar Lumic-maskinene god kvalitet på fiskevaksineringa.

EnglishNorwegian