Nesfossen Smolt AS

Smoltproduksjon sidan 1986

Lang erfaring og høg kvalitet

Nesfossen Smolt AS produserer lakseyngel og -smolt

Anlegget ligg fint til ved Lurefjorden i Nordhordland, mellom bygdene Seim og Hundvin i Alver kommune

Selskapet vårt er ei godkjend lærebedrift i Akvakulturfaget

Me er aksjonær i Salmon Group

Smoltproduksjon med fokus på kvalitet

Eit kvalitetsprodukt som me er stolte av

God kapasitet og moderne anlegg

På historisk grunn

Kåra til årets bedrift i Nordhordland 2015