Forbetringar på Nesfossen


Levering av smolt

På Nesfossen har me gode kaiforhold og kan ta inn store båtar.

Oppgradering av anlegget med betre rømmingsbarrierar i 
2017 - 2018

Det har blitt investert mykje i å oppgradere anlegget på Nesfossen.

Reinse- og slambehandlingsanlegg for avløypsvatn bygd i 2015 - 2016

Her kan du lese om reinseanlegget som er i bruk på Nesfossen.​

Utbygging av anlegget i 
2014 - 2015

Sjå bilete frå utbygginga med mellom anna nye kar og ny kai.​​