Levering av smolt


Me har gode kaiforhold for store brønnbåtar ved anlegget på Nesfossen